Զանգերի սպասարկման կենտրոնի ինտեգրում

Ներդրեք զանգերի սպասարկման կենտրոն` օգտագործելով Ձեր ներկա հեռախոսները և համարները: Բարձրացրեք զանգերի սպասարկման որակը և արդյունավետությունը, հեռախոսազանգին պատասխանող օպերատորը անմիջապես կտեսնի հաճախորդի մասին ամբողջ անհրաժեշտ ինֆորմացիան զանգի պահին:

կուտակային համակարգ

Անսահմանափակ քանակի ներքին համարներ

Զանգերի փոխանցում (զբաղված լինելու և չպատասխանելու դեպքերում)

Զանգի սպասում

Ձայնային փոստ

Ձայնային մենյու

Our awesome features

Մատուցե՛ք Ձեր հաճախորդների որակյալ, արագ, արդյունավետ սպասարկում

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr